JNG NEWS 안녕하세요 JNG KOREA입니다.
JNG KOREA의 뉴스 게시판 입니다.


제목 [제이엔지코리아] 김성민 대표 인터뷰 (패션비즈)
작성자 jngfashion
작성일자 2018-04-04
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
[패션비즈]http://www.fashionbiz.co.kr/article/view.asp?idx=165986
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2016 JNG KOREA. All Rights Reserved | License: 120-87-33335 | Tel 080-020-5391 Fax 548-5191 | 서울시 강남구 삼성동 147-17