JNG NEWS 안녕하세요 JNG KOREA입니다.
JNG KOREA의 뉴스 게시판 입니다.


제목 [제이엔지코리아]김성민대표 인터뷰
작성자 jngfashion
작성일자 2018-04-27
 

 
 
 
 

 

[이데일리] http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsId=02482966619180384&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2016 JNG KOREA. All Rights Reserved | License: 120-87-33335 | Tel 080-020-5391 Fax 548-5191 | 서울시 강남구 삼성동 147-17